Az iroda tervezési munkái 2013. évben

1. BIOKOM Kft. parkoló csapadékvíz elvezetés és -tisztítás, vízjogi létesítési engedélyezési tervhez korszerűségi felülvizsgálat

2. Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt, szennyvízcsatornázás tenderterv

3. Áta vasútállomás felvételi épület, szennyvízelhelyezés szennyvíztisztító létesítésével, engedélyes- és kiviteli terv

4. Dombóvár vasútállomás víztisztító technológia létesítése, ammónium-ion eltávolítás, tanulmányterv

5. Somogyszob vasútállomás tüzivíztároló létesítése, engedélyes- és kiviteli terv

6. Csokonyavisonta, Rinyaújlak Települések Ivóvízminősg-javító programja, elvi vizjogi engedélyezési terv

7. Darány, Istvándi Települések Ivóvízminőség-javító Programja, elvi vízjogi engedélyezési terv

8. Budakeszi város Makkosmária városrészében létesítendő szennyvízcsatornák engedélyes terveinek elkészítése, és a vízjogi létesítési engedély beszerzése

9. Budakeszi szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási projekt, vezetékjogi munkák (3046, 063/476, 072/34, 2577/2 hrsz.)

10. Baja, Livodai csapadékcsatorna főgyűjtő III. ütem, kiviteli terv

11. Keszü-Kökény-Gyód-Aranyosgadány-Bicsérd-Zók kisregionális rendszer II. betápláló vízvezeték építése Pécs-Keszü nyomvonalon, kiviteli- és magvalósulási terv

12. Érd és térsége szennyvíz-csatornázása projekt, csatornahálózat-érdi építési munkáinak elvégzése, kivitelezéshez kapcsolódó csatornázási megvalósulási tervek

13. Bajai agglomerációhoz (Baja, Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút) tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztításának fejlesztése tárgyú projekten belül, Baja-Vaskút távvezeték, Baja belterület csatornázása kiviteli tervek

14. Kővágószőlős község településszerkezeti és szabályozási terv, közmű szakági munkarész